PlayOK
игры онлайнтурниры
31798 игроков онлайн

турнир #8664045 (шашки)

2020-05-17 17:00 (1:50) - 7р, 7м+3с - организатор: shashkinnov

# пользователь = 1234567
1. km052  6.0   1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 
2. angel3  5.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 
3. leonid2010  5.5   1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
4. annaromanova  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
5. alyamovskaya5  5.0   1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 
6. malinovskiym  5.0   0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 
7. grig7  5.0   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
8. zimalinartur  5.0   1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 
9. fyodor10  4.5   1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
10. dyukarevartem  4.5   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
11. rodgor  4.5   1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 
12. ivkinvlad  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
13. chuchkov2009  4.0   0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 
14. bulavintcevan  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
15. kirillfilin  4.0   0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 
16. tetalex  4.0   0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
17. lisarub  4.0   0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 
18. maxmaster2000  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
19. fyodorg  4.0   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 
20. wargar  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
21. timur243  4.0   0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 
22. ilays  4.0   1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 
23. olevale  4.0   0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
24. dimavoron  4.0   0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 
25. ilichev2010  3.5   1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 
26. lis2020  3.5   1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 
27. kirilkolosov  3.0   1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 
28. timstig  3.0   0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 
29. nata2013  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
30. tany2008  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
31. titanb  3.0   0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 bye 
32. millya  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
33. matvei23  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
34. kamila2012  3.0   0.0 bye 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
35. alinachemp  3.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 
36. vladislav  2.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
37. matveysudom  2.5   0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
38. kononenkoeva  2.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
39. daniadj  2.0   bye 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
40. kiryusha  2.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 
41. mary0112  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
42. markovtseva  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
43. ilyasd  1.5   0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
44. ksy2012  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 - 
45. kazikiniarik  1.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye - 

feedback | contact