PlayOK
игры онлайнтурниры
30697 игроков онлайн

турнир #8665440 (шашки 100)

2020-05-20 19:00 (1:20) - 9р, 3м+1с - организатор: stni

# пользователь = 123456789
1. outs1der  8.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
2. fedorovarita  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
3. gordinho21  7.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
4. synyavskiyevg  6.5   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
5. gmc9467  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 bye 0.0 
6. stni  5.0   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
7. synyavskiyily  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 
8. krim007  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
9. matveysudom  4.0   0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 
10. solnishko  4.0   bye 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 
11. zojauvacana05  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 
12. malinovskiym  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 
13. said09  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 
14. wargar  2.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
15. svetozar49  1.5   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 

feedback | contact