PlayOK
игры онлайнтурниры
13451 игроков онлайн

турнир #8674356 (шашки)

2020-06-01 10:20 (2:02) - 9р, 5м+3с - организатор: kuzbassopen11

# пользователь Σ 123456789
1. danilsivtsev  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 
2. ivkinvlad  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
3. sayanikaaaa  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 
4. arina1311  7.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 
5. bogdaniv2010  7.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 
6. annaromanova  6.0   0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
7. borisov2010  6.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 
8. sorokin  6.0   0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
9. liza29  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 
10. dimon74  6.0   0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
11. mishindanila  6.0   0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 
12. baidam  5.5   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 
13. ivan777  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
14. kamillaefrem  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
15. vladislav20  5.5   0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 
16. ars20  5.5   0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
17. viktorian  5.5   1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
18. yuzhaninal  5.5   0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 
19. kononenkoeva  5.5   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 
20. kiril  5.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
21. anyanogovi  5.5   0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
22. makar2011  5.5   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 
23. sashapetrov  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 
24. sychiova  5.0   0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
25. yannurovaamir  5.0   1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
26. deminaleshka  5.0   0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 
27. yanamarkova  5.0   0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 
28. kovrovkirsan  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
29. diana2011  5.0   0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
30. maksimb  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
31. yachmenkov  5.0   0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
32. dashache  4.5   1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
33. andreyiv  4.5   1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
34. max29  4.5   0.5 1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 
35. tikhonpiankov  4.5   0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 
36. alinasp  4.5   0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 
37. rublev  4.5   1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 
38. aisenprotopo  4.5   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 
39. dianayu  4.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
40. evdonik  4.5   0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
41. sashayakutsk  4.5   0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 
42. pryatki3  4.5   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
43. aman25  4.0   1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
44. metsakass  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 
45. per4iktoy  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
46. bolsun  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
47. nadya11  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
48. zakirovad11  4.0   0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
49. belik2008  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
50. levatchevivan  4.0   0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
51. lika2010  4.0   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
52. svetlan  4.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
53. kuzmin2011  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 1.0 
54. burkovivan  3.5   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 
55. nikita0812  3.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 
56. pavelklepinin  3.5   0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 
57. sashalinev  3.5   1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 
58. vanlung  3.5   0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 
59. kostya2011  3.5   0.5 0.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 
60. stroganofadr  3.5   0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
61. shado  3.5   0.0 bye 0.0 0.5 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 
62. glebapaev  3.5   0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 
63. udalovanastya  3.5   0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 
64. melnichuk  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
65. abramovi2011  3.0   0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
66. azavgorod  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
67. maxsharonov20  3.0   0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 
68. volodya11  3.0   0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 
69. kurlov2011  2.5   0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
70. nikolayv  2.5   0.0 0.0 bye 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 
71. thunder11  2.5   bye 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
72. abzelilsara  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
73. sasha201  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact