PlayOK
игры онлайнтурниры
14146 игроков онлайн

турнир #8674359 (шашки)

2020-06-01 10:40 (2:04) - 9р, 5м+3с - организатор: kuzbassopen14

# пользователь Σ 123456789
1. proaiyyna  7.0   1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 
2. elizar09  6.5   1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 
3. roman2007  6.5   1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
4. viktoriz  6.5   1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 
5. shanyginyar  6.5   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 
6. dar09  6.5   1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
7. suharik  6.5   0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 
8. max08m  6.5   1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 
9. anitaanita120  6.5   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
10. synyavskiyevg  6.0   1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 
11. timofei  6.0   1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
12. avalavalake  6.0   0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
13. priitlokotar  5.5   1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
14. asa08  5.5   0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
15. kengon  5.5   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
16. lynx  5.5   1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
17. ludasmirnova5  5.5   1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
18. mashashamina  5.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
19. lizachernukh  5.5   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 
20. seregin2008  5.0   1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 
21. pavelkulagin  5.0   1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 
22. margot589  5.0   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 
23. karinkashur2  5.0   0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 
24. nina06  5.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 
25. pariselt  5.0   0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 
26. vasilevdaniil  5.0   1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 
27. katyazam  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 
28. scvorsovrus  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
29. speranskmargo  5.0   0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
30. dondokova2008  5.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
31. nikiforovn  5.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
32. dionisy  4.5   1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 
33. anastasia101  4.5   0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
34. piksha  4.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 
35. vsevolod0303  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 
36. gwerty00  4.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 
37. dimabat2  4.5   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
38. mariia2008  4.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 
39. stepanastapov  4.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
40. gutmananita  4.5   0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
41. petrovnikita1  4.0   1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
42. bulavintcevan  4.0   1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
43. alenav  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 
44. tkirill79  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
45. nizhora  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
46. simaginaksen  4.0   0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
47. semenkhovalk  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
48. okean200  4.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 1.0 1.0 
49. viktorianik  3.5   1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 
50. aleksandralya  3.5   0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
51. nikitakulikov  3.5   0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 
52. ukosorotikova  3.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
53. arsenyi  3.5   0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 - 0.0 1.0 
54. evapetrova  3.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 
55. kezaevanastya  3.5   0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
56. elvira74  3.5   0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 
57. sofia2609  3.5   0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 
58. margo2009  3.0   bye 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
59. mishasazonov  3.0   0.5 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 
60. artur2008  3.0   1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 - 0.0 0.5 
61. shumiakovalex  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
62. liza13  3.0   0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 bye 
63. shkolnik1337  3.0   0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.5 
64. olsesya  2.5   0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 
65. angelinagor  2.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
66. vladimir1  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 
67. voronenko  1.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 - 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact