PlayOK
игры онлайнтурниры
13396 игроков онлайн

турнир #8674361 (шашки)

2020-06-01 11:00 (2:01) - 9р, 5м+3с - организатор: kuzbassopen17

# пользователь Σ 123456789
1. khayat  7.5   1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 
2. denis2005  6.5   1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 
3. unchi12  6.5   1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 
4. sofronova31  6.0   0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 
5. hazardty  6.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
6. blesse  6.0   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 
7. denfiaskobro  5.5   1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 
8. igorpon  5.5   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 
9. synyavskiyily  5.5   1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 
10. fartoffate  5.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
11. drukseniia  5.0   1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
12. almaz  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 
13. ivanovauly  5.0   1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 
14. samira1232  5.0   0.5 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 
15. leksa  5.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 
16. kakoc5426  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 
17. evberez  4.5   0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 
18. anzhelika05  4.5   1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 
19. ayanasharaeva  4.5   bye 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
20. aisanashakh  4.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
21. apn1308  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
22. beertou  4.0   0.0 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
23. anastasiy  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 
24. malinovskiym  3.5   0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
25. lyuzenkov  3.5   0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
26. baldanovzorig  3.5   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 
27. yulia3221  3.5   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 
28. enotik186  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
29. yulyamunkueva  3.0   0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.5 1.0 0.0 
30. dashunin2008  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 
31. vikroria3071  1.5   0.0 bye 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact