PlayOK
игры онлайнтурниры
18198 игроков онлайн

турнир #8675006 (шашки)

2020-06-01 17:00 (1:20) - 7р, 5м+2с - организатор: shashkinnov

# пользователь Σ 1234567
1. ufa2020  6.5   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
2. mashashamina  5.5   1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 
3. km052  5.5   1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 
4. korgitop  5.0   1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 
5. maksim34  5.0   0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
6. kamchatka2010  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 
7. grig7  4.5   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
8. said09  4.5   1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 
9. timstig  4.5   0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
10. asuslenkov  4.5   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
11. lvay  4.5   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
12. uranbelousov  4.5   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
13. eg15  4.5   1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
14. dashamaksi  4.0   1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
15. matveysudom  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
16. pavelkuv  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
17. yannurovaamir  4.0   0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
18. kostya2011  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
19. millya  4.0   0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 
20. kirillfilin  3.5   1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
21. matvei23  3.5   0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 
22. chuchkov2009  3.5   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 
23. lis2020  3.5   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
24. zimalinartur  3.5   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 
25. glebapaev  3.5   0.0 0.0 bye 0.0 0.5 1.0 1.0 
26. kashinegor  3.0   1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 
27. kirilkolosov  3.0   0.0 bye 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
28. lisarub  3.0   1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 
29. fyodorg  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
30. polinash2008  3.0   0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 
31. yakovlevvasy  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
32. kaziokha  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
33. ilichev2010  3.0   0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
34. daniadj  3.0   0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 bye 1.0 
35. lika2010  2.5   0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
36. dimavoron  2.5   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
37. mishab  2.5   0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 
38. saas72  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
39. maksimb  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 
40. svetozar49  2.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 
41. olevale  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 
42. mary0112  1.5   0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 
43. iskakova  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact