PlayOK
игры онлайнтурниры
19312 игроков онлайн

турнир #8677526 (шашки 100)

2020-06-06 18:00 (1:43) - 9р, 3м+2с - организатор: stni

# пользователь = 123456789
1. stokletki  8.5   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 
2. ufa2020  7.5   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 
3. maxvolchok  6.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
4. elizar09  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
5. fedorovarita  5.0   1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
6. annaromanova  5.0   1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 
7. synyavskiyily  5.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 
8. zovvorla  5.0   1.0 0.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 
9. makarenkogk  5.0   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
10. stni  4.5   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
11. synyavskiyevg  4.5   0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 
12. cfhjd25  4.5   0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 
13. amariseni  4.5   1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
14. balakirevam  4.0   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
15. matveysudom  3.5   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
16. leonid2010  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
17. zarina2013  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
18. fyodor10  2.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 
19. shkolnik1337  2.0   0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 
20. zaitzevajana  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

feedback | contact