PlayOK
игры онлайнтурниры
12614 игроков онлайн

турнир #8679078 (шашки 100)

2020-06-12 09:30 (2:33) - 9р, 5м+3с - организатор: fshr1

# пользователь Σ 123456789
1. azaliya2112  7.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 
2. mglinecilia  7.0   1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
3. myasnikovivan  6.5   1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 
4. varfolomeevae  6.5   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 
5. mikhailchik  6.0   1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
6. annashchet  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 
7. erchim  5.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 
8. churilinm  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 
9. andreyruss  5.5   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
10. arb2012  5.5   1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 
11. spirkovaalice  5.5   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
12. salnikov2012  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
13. gilyazovildar  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
14. alenakostik  5.0   1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
15. myasnikovilya  5.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
16. arssem13  4.5   1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 
17. polina2013  4.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 
18. blinovsergey  4.5   0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 
19. popovanyur  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 
20. edinorojka06  4.5   0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 bye 1.0 
21. annakosareva  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
22. golovtsovavi  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
23. olga2014  4.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 
24. 14am  3.5   bye 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
25. tuyaara2013  3.5   0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 
26. zhabinvlad7  3.5   0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
27. golodyaevzak  3.5   0.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 bye 
28. maxm  3.5   0.0 0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.5 0.0 1.0 
29. sarguchok13  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
30. nastyakrapivi  3.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 1.0 
31. shevkunova  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 
32. ambarova  2.5   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 0.5 0.0 0.0 
33. ajtasiv2013  2.5   0.0 0.0 bye 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact