PlayOK
игры онлайнтурниры
11744 игроков онлайн

турнир #8679080 (шашки 100)

2020-06-12 10:30 (2:41) - 9р, 5м+3с - организатор: fshr3

# пользователь Σ 123456789
1. stepashch  8.5   1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
2. maxvolchok  8.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
3. proaiyyna  6.5   1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
4. dar09  6.5   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
5. rufinat  6.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.5 
6. yaniskander  6.0   0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 
7. arseniy2008  6.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 
8. dashaves  5.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
9. kucherenkoav  5.5   1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 
10. aleksadana08  5.5   1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
11. alinakard  5.5   1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
12. shirobokovam  5.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 
13. kamila0404  5.5   0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 
14. gpp06  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
15. sergeevan2009  5.0   0.5 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
16. stasyarukov  5.0   0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 
17. kanyshevak11  5.0   0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
18. kolartem  5.0   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 
19. aleksandpopov  5.0   1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
20. vbolshakova  5.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
21. vasilevael09  5.0   1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 
22. karinsmirnov  4.5   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
23. tanikolesnik8  4.5   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 
24. alenav  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 
25. dubeooo  4.5   0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
26. ulyuna34  4.5   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 
27. stepanliubin  4.5   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
28. dantarasov  4.0   1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 
29. georgii1234  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 1.0 
30. mariia2008  4.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 1.0 
31. maximivanov  4.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
32. alain142  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
33. ayaan2009  4.0   0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 
34. molokovartem  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
35. golodyaevegor  4.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
36. shaveiko  4.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 
37. bakelevaula  3.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
38. balashov89  3.5   1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
39. iaroslav  3.5   0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 
40. milana77  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0 
41. gorodetskaia1  3.0   0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 
42. angelina08  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
43. ukosorotikova  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
44. sasha08  2.5   1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 
45. pashanik  2.5   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 
46. mikhaylov14  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - 
47. qwert777  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 
48. golodyaeva  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact