PlayOK
игры онлайнтурниры
24706 игроков онлайн

турнир #8681632 (шашки)

2020-06-13 19:00 (1:25) - 7р, 5м+2с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. dar09  6.5   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. ireknet  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
3. liza29  5.5   1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0 
4. bakhiqriqori  5.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
5. ballak  5.5   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
6. tanyaegorova  5.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
7. timsh  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
8. viktoriz  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
9. korgitop  5.0   1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.5  1.0 
10. trenersha  5.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
11. vasslava  4.5   1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
12. km052  4.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
13. dashamaksi  4.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
14. maksim34  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
15. filimonova  4.5   0.5  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
16. lisarub  4.5   0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
17. medvedeva1991  4.5   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
18. bigdeall  4.0   1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  0.0 
19. fjn9331  4.0   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
20. kamchatka2010  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
21. said09  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
22. asuslenkov  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
23. lis2020  4.0   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  1.0 
24. ivan29  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
25. timstig  4.0   0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
26. kulakov  4.0   0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
27. polina2013  4.0   0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
28. ilays  3.5   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
29. grig7  3.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
30. churilinm  3.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.5 
31. apn1308  3.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
32. juriszilgalvi  3.5   1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.5  0.5 
33. zimalinartur  3.5   0.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.5  0.5 
34. yannurovaamir  3.5   0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
35. rubez  3.5   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
36. anastasia101  3.5   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
37. matveysudom  3.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
38. iaroslav  3.5   0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
39. kat1y  3.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
40. alexanpo  3.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
41. zojauvacana05  3.0   0.5  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.0 
42. zaitzevajana  3.0   0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
43. junier777  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
44. chuchkov2009  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
45. natakras  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
46. pe34ik  3.0   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  0.5 
47. milayakshina  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.5 
48. olevale  3.0   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5 
49. timur243  3.0   0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
50. urasemukovsem  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
51. makarenkogk  2.5   0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
52. kamila2012  2.5   0.0  bye  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
53. alesja  2.5   0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
54. balakirevam  2.5   0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
55. artdarnn  2.5   0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0 
56. dimavashcyk  2.5   0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  bye 
57. dnw5173  2.5   0.0  0.0  0.0  bye  0.5  0.0  1.0 
58. timsavelev  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
59. fyodorg  2.0   0.0  0.5  0.0  0.0  0.5  1.0  0.0 
60. annakras  2.0   0.0  0.0  bye  0.0  0.0  0.0  1.0 
61. king228  1.5   0.5  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
62. markovtseva  1.5   bye  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0  0.0 
63. levina14  1.5   0.0  0.0  0.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
64. pavelkuv  1.5   0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  bye  0.0 
65. olgadz  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact