PlayOK
игры онлайнтурниры
10901 игроков онлайн

турнир #8688063 (шашки)

2020-06-24 19:00 (1:51) - 7р, 3м+2с, # - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. dar09  6.0   1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 
2. synyavskiyily  5.5   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
3. e1i3ar  5.5   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
4. skat33  5.0   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
5. stni  5.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 
6. maxvolchok  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
7. km052  5.0   1.0 0.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
8. synyavskiyevg  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
9. ivanovauly  5.0   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 
10. lyuzenkov  4.5   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
11. trenersha  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 
12. dimabat2  4.5   0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 
13. asuslenkov  4.0   1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 
14. cfhjd25  4.0   1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 
15. alenav  4.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
16. kamchatka2010  4.0   0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
17. olegmixaiulov  4.0   0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
18. timstig  4.0   0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 
19. grig7  3.5   1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.5 
20. baidam  3.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
21. king228  3.5   0.5 0.5 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
22. rodgor  3.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.5 
23. mishindanila  3.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 
24. liza29  3.5   0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
25. ivan29  3.5   0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
26. bigdeall  3.5   0.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
27. churilinm  3.5   0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
28. lisarub  3.5   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
29. angel3  3.0   1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
30. zimalinartur  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
31. dimavoron  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 0.0 
32. iaroslav  3.0   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
33. nadya11  3.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 1.0 1.0 
34. zaitzevajana  3.0   0.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 
35. ilays  2.5   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
36. timur243  2.5   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
37. volod25  2.5   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 
38. lis2020  2.5   0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
39. olevale  2.5   0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 
40. rubez  2.5   0.5 0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 
41. kamila2012  2.0   bye 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
42. korgitop  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
43. supermacho50  2.0   1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 bye 
44. mariia2008  1.5   0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 bye 0.0 
45. mary0112  1.0   0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact