PlayOK
игры онлайнтурниры
16287 игроков онлайн

турнир #8718850 (шашки 100)

2020-09-02 18:00 (2:13) - 9р, 5м+3с - организатор: stni

# пользователь Σ 123456789
1. ufa2020  8.5   1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
2. maksvolkov  8.0   1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 bye 
3. anfisa11  6.5   1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.0 bye 1.0 1.0 
4. mavani  5.5   1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 bye 0.0 
5. baidam  5.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
6. synyavskiyily  4.5   1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 bye 0.0 0.0 1.0 
7. uranb2011  4.5   0.0 0.0 1.0 0.5 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 
8. iaroslav  4.0   bye 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
9. savva2010  3.5   0.0 1.0 0.0 bye 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 
10. mrr12  3.0   0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
11. bogdb  1.0   0.0 0.0 bye 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact