PlayOK
игры онлайнтурниры
26599 игроков онлайн

турнир #8721713 (шашки 100)

2020-09-08 18:00 (2:10) - 7р, 10м+2с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. ufa2020  6.5   1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
2. apn1308  5.5   1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0 
3. tanushka  5.0   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
4. zojauvacana05  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
5. eh4566  4.0   1.0  1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  0.5 
6. synyavskiyily  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
7. savva2010  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
8. zaitzevajana  4.0   0.0  0.0  bye  1.0  1.0  0.0  1.0 
9. seven8  4.0   0.0  0.0  1.0  0.0  bye  1.0  1.0 
10. myasnikovivan  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
11. myasnikovilya  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye 
12. polina2013  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  bye  0.0 
13. mak556  2.0   bye  0.5  0.0  0.0  0.0  0.5  0.0 
14. aljsa00  2.0   0.0  bye  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
15. mary0112  1.5   0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.5  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact