PlayOK
игры онлайнтурниры
22665 игроков онлайн

турнир #8749649 (шашки)

2020-11-09 19:00 (2:29) - 7р, 5м+2с, # - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. maksvolkov  6.5   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
2. ozerovsemen  6.5   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
3. elizar  5.5   1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
4. ufa2020  5.5   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
5. ivanovauly  5.0   1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.0 
6. asa08  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
7. cfhjd25  5.0   1.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 
8. grig7  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 
9. mixaiulovoleg  5.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
10. mishindanila  5.0   1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 
11. km052  5.0   0.5 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0 
12. synyavskiyevg  4.5   1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 
13. makarenkogk  4.5   1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
14. korgitop  4.5   0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 0.5 
15. rodgor  4.5   0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
16. bakhiqriqori  4.0   1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 
17. ballak  4.0   1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 
18. ruslana31  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
19. asuslenkov  4.0   1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 
20. apn1308  4.0   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 0.5 
21. victorzvezdin  4.0   0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
22. vorobyev09  4.0   0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
23. vassa  4.0   1.0 1.0 0.0 0.5 0.0 0.5 1.0 
24. savva2010  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
25. aoz5  4.0   1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 
26. ivo10  4.0   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 
27. lisarub  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
28. vasilevdaniil  4.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
29. zaitzevajana  4.0   0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
30. matvei23  4.0   0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
31. timyr2011  3.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 
32. vos1803  3.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
33. fazylovao  3.5   0.0 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 0.0 
34. mrr12  3.5   0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
35. kjlsuby61  3.5   0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 
36. matveysudom  3.5   1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
37. solovieva  3.5   0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 
38. volkirill  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
39. bigdeall  3.0   1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 0.5 0.0 
40. dnw5173  3.0   0.0 bye 1.0 0.5 0.0 0.0 0.5 
41. alexeyburin  3.0   0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
42. maxkorobov2  3.0   1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
43. pes2006  3.0   0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0 
44. kakoc5426  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
45. melnikovradom  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
46. vanyakotov  3.0   0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.5 
47. romanart  3.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 
48. lis2020  3.0   0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 
49. yachmenkov  3.0   0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 
50. sergeiegorov  3.0   0.0 0.0 bye 0.0 1.0 0.0 1.0 
51. balakirevam  3.0   0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 
52. chernova  3.0   0.0 0.0 0.0 bye 0.0 1.0 1.0 
53. pavelkuv  2.5   0.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.5 0.0 
54. kanyshevak11  2.5   0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
55. rubez  2.5   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
56. ilays  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
57. dimavoron  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
58. antonf  2.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
59. storozhuki  1.5   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 
60. dimonshik  1.5   0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
61. lantseva  1.0   bye 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 
62. kirillzhemc  1.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - 
63. yannurovaamir  1.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 - - 
64. kat1y  1.0   0.0 0.0 - 0.0 bye - - 
65. kapitonovakat  1.0   0.0 - 0.0 0.0 - bye - 
66. polyakovaanna  1.0   0.0 - - - 0.0 - bye 
67. mexotank  0.0   0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact