PlayOK
игры онлайнтурниры
23488 игроков онлайн

турнир #8752165 (шашки)

2020-11-16 19:00 (2:06) - 7р, 7м+5с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. ufa2020  7.0   1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
2. synyavskiyily  5.5   1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
3. vladimir152  5.5   1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 
4. kulakov  5.0   1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 
5. makarenkogk  5.0   1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
6. rais78  5.0   1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 
7. ballak  5.0   1.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 
8. victorzvezdin  5.0   0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 
9. vassa  5.0   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 
10. synyavskiyevg  5.0   0.5 0.5 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 
11. fks2018  5.0   0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 
12. volkirill  4.5   1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 
13. medvedeva1991  4.5   1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 
14. cfhjd25  4.5   1.0 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
15. sorokin  4.5   1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 1.0 
16. ivo10  4.5   1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
17. asa08  4.5   0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
18. charlley  4.0   1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 0.0 
19. timyr2011  4.0   1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.5 
20. marselzlat  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
21. antonbaranov  4.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
22. vladooss235  4.0   0.5 0.5 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
23. kakoc5426  4.0   0.5 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 
24. lisarub  4.0   1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 
25. andrisr3  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
26. apn1308  4.0   1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 0.5 0.5 
27. grig7  4.0   1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 
28. savva2010  4.0   1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
29. vos1803  4.0   1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 
30. melnikovradom  4.0   0.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 
31. deminaliza  4.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
32. romanart  4.0   0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
33. aoz5  3.5   1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 
34. sychiova  3.5   1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 
35. vasilevdaniil  3.5   1.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
36. matveysudom  3.5   1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
37. chuchkov2009  3.5   0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 
38. zagrilya2011  3.5   0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
39. rubez  3.5   0.0 1.0 0.0 0.5 0.0 1.0 1.0 
40. sergeiegorov  3.5   0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 
41. vorobyev09  3.0   1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
42. mishindanila  3.0   0.5 0.5 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
43. matvei23  3.0   0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 
44. yannurovaamir  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 
45. mrr12  3.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
46. rodgor  3.0   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 
47. dimavoron  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 
48. antonf  3.0   0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 
49. makarenkopg  3.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 
50. nikitka2012  3.0   0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 
51. misterpro  2.5   0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
52. alexanpo  2.5   0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 
53. romannpetrov  2.5   1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 
54. chernova  2.5   0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 1.0 0.0 
55. lantseva  2.5   0.0 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 0.0 
56. daniilrozhkov  2.5   0.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.0 1.0 
57. yachmenkov  2.5   0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 
58. twm1  2.0   1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
59. maxsharonrov2  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
60. harry3000  2.0   0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
61. zabotinkolya  2.0   0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 
62. dimonshik  2.0   0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 
63. makarenkoag  2.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 
64. vanyakotov  1.5   0.0 0.5 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
65. tdavadt  1.5   0.0 0.5 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 
66. lizarozhkova  1.5   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.5 
67. dnw5173  1.0   0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 
68. kat1y  0.0   0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact