PlayOK
игры онлайнтурниры
9007 игроков онлайн

турнир #8804724 (шашки)

2021-02-08 19:00 (1:16) - 7р, 2м+5с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. ufa2020  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  1.0 
2. mishindanila  6.0   1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  1.0  1.0 
3. synyavskiyevg  5.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
4. vladimir152  5.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
5. ballack  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
6. cfhjd25  5.0   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.5  1.0 
7. timyr2011  5.0   1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.0  1.0 
8. vasilevdaniil  5.0   1.0  1.0  0.5  0.0  0.5  1.0  1.0 
9. skat33  5.0   1.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
10. vk123  4.5   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
11. yaniskander  4.5   1.0  0.5  0.5  1.0  1.0  0.5  0.0 
12. stni  4.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  0.5 
13. dashamaksi  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
14. makarenkogk  4.5   1.0  0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5 
15. marselzlat  4.5   1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0 
16. diablo2009  4.5   0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
17. asuslenkov  4.5   1.0  0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0 
18. charlley  4.0   1.0  0.5  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0 
19. vinogradovmih  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
20. angel3  4.0   1.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
21. paninav2010  4.0   1.0  1.0  0.5  0.5  0.0  0.0  1.0 
22. melnikovradom  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
23. matvei23  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
24. sergey1tushin  4.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
25. solovieva  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
26. tmmolokar08m  4.0   0.0  0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  0.5 
27. pletin1977  3.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0 
28. deminaleshka  3.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
29. romanart  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0 
30. pronina  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
31. mrr12  3.5   0.0  0.5  1.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
32. stuntman  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.5 
33. antonf  3.5   0.0  1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0 
34. grig7  3.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0 
35. makarenkoag  3.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
36. deminaliza  3.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
37. alexanpo  3.5   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5 
38. vorobyev09  3.5   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5 
39. makarenkopg  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
40. yachmenkov  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
41. wargar  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
42. pavelkuv  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
43. artemnemch  3.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
44. olevale  3.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
45. erazumkova  3.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
46. chernezki  2.5   1.0  0.5  0.0  0.5  0.5  0.0  0.0 
47. dimavoron  2.5   0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
48. storozhuki  2.5   1.0  0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
49. arseniyk  2.5   0.0  1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
50. kirillgamer  2.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
51. kot6  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
52. dimonshik  2.0   0.0  0.5  1.0  0.5  0.0  0.0  0.0 
53. vanyakotov  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
54. lis2020  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
55. sharonovmax29  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
56. zabotinkolya  1.5   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
57. sergeiherneco  1.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
58. melnichykrita  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
59. chernova  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0 
60. olgavolkova  0.5   0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact