PlayOK
игры онлайнтурниры
9481 игроков онлайн

турнир #8807680 (шашки)

2021-02-09 19:00 (1:25) - 7р, 5м+3с - организатор: stni

# пользователь Σ 1234567
1. mexotank  6.0   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
2. timstig  5.5   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
3. lisarub  5.5   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
4. olevale  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
5. kat1y  4.5   0.5  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  0.0 
6. markovtseva  4.5   0.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0  0.0 
7. zagrilya2011  4.5   1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0  1.0 
8. kirillgamer  4.5   1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.5  1.0 
9. deminaleshka  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.5  0.0 
10. ulma18  4.0   0.5  0.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.0 
11. makarenkoag  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
12. belyanichevv  4.0   0.0  bye  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
13. lis2020  3.5   1.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
14. makarenkopg  3.5   1.0  0.0  0.5  1.0  0.0  1.0  0.0 
15. dimavoron  3.5   0.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0 
16. katrin2013  3.5   0.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0  1.0 
17. yaroslav2010  3.5   0.0  1.0  0.0  0.0  0.5  1.0  1.0 
18. arseniyk  3.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye 
19. deminaliza  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
20. platon012  3.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
21. maksimnino  3.0   0.0  0.0  bye  0.0  1.0  1.0  0.0 
22. andreyninja  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  bye  1.0 
23. artemnemch  2.5   0.0  0.0  0.0  bye  0.5  1.0  0.0 
24. andrewder  2.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
25. erazumkova  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
26. leonidmiheev  1.5   bye  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5 
27. semenzh  1.5   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.0  0.5 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact