PlayOK
игры онлайнтурниры
9362 игроков онлайн

турнир #8654716 (шашки)

2020-04-30 16:00 (1:41) - 7р, 5м+3с - организатор: gcn8526

# пользователь Σ 1234567
1. baidam  6.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  1.0  1.0 
2. gross3105  6.0   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  1.0 
3. artecovec  6.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
4. dar09  5.5   1.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5 
5. snovaslil  5.5   1.0  1.0  1.0  0.5  1.0  0.5  0.5 
6. vasilevdaniil  5.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  1.0 
7. heleri  5.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  1.0 
8. kort38  5.5   1.0  0.5  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
9. tbukhasheev07  5.0   1.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
10. razdvaivdamki  5.0   1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
11. filko  5.0   1.0  0.5  1.0  0.5  1.0  1.0  0.0 
12. kostiaevgena  5.0   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
13. medvedeva1991  5.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
14. dimakostarnov  5.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
15. alpakonis  5.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  1.0 
16. vik1968  4.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0 
17. vagapov2009  4.5   1.0  1.0  1.0  0.5  0.0  0.0  1.0 
18. mglinecilia  4.5   1.0  1.0  0.5  0.5  0.5  0.0  1.0 
19. kamilshas2010  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.5  0.0 
20. chelyabinsk74  4.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.5  0.0  1.0 
21. solnishko  4.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
22. shashi2011  4.5   1.0  0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
23. djachvarja  4.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
24. said09  4.5   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.5  1.0 
25. grebenyava46  4.5   0.5  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
26. solovey  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0 
27. mironmakarov  4.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
28. leonilyin  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
29. juice100  4.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
30. yablokovadana  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0 
31. artemkokshar  4.0   1.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
32. papyboeington  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
33. yandrei  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
34. bulavintcevan  4.0   1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
35. klimgiz  4.0   0.0  0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
36. pavelvishnev  4.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0 
37. xakimova2011  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
38. yablokovayana  4.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  1.0  1.0 
39. konstantinov  3.5   1.0  1.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.0 
40. 0  3.5   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
41. leonid2010  3.5   1.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
42. lidia2020  3.5   0.0  1.0  1.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
43. andreevanton  3.5   1.0  0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0 
44. igrik2009  3.5   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5 
45. zyfar2712  3.5   0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
46. ulyana  3.5   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.5 
47. sokolovilya  3.5   0.0  0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0 
48. 0  3.0   1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
49. millya  3.0   1.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
50. kozlovakatya  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
51. polina2013  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
52. golovolomka  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
53. belousovdanii  3.0   0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
54. nastya2012  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
55. bistrovasofi  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
56. pavlenkosonya  3.0   0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
57. adel2012  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  1.0  0.0 
58. batikova  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
59. artemyev  3.0   0.0  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
60. vsevolodk  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
61. kalmykovaeva  3.0   0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0  1.0 
62. bebyakina  3.0   0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.0  1.0 
63. djonnik  3.0   0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  1.0  1.0 
64. rostislavm  3.0   0.0  0.0  0.5  0.0  1.0  0.5  1.0 
65. safiya2012  2.5   0.5  0.0  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
66. svetozar49  2.5   0.0  0.5  1.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
67. edgarsmalinov  2.5   1.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
68. leonovichyari  2.5   0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
69. kostiaevaolya  2.5   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.5  1.0 
70. matvey2009  2.5   0.0  0.0  0.0  0.0  bye  0.5  1.0 
71. lera3040  2.0   bye  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
72. kozlovanastya  2.0   0.0  1.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
73. aaaa1211  2.0   0.0  bye  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 
74. lobanovaalis  2.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0 
75. aidarnuranov  2.0   0.0  0.5  0.0  1.0  0.0  0.5  0.0 
76. stas1207  2.0   0.0  0.0  0.0  bye  0.0  1.0  0.0 
77. zelver  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  1.0  0.0 
78. mihaudalov  2.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  1.0 
79. bistrovslava  2.0   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  bye  1.0 
80. novshel2016  1.5   1.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
81. nritaa  1.5   0.0  0.0  0.5  0.0  0.0  1.0  0.0 
82. kuchinaanfi  1.5   0.0  0.5  0.0  0.0  0.0  0.0  bye 
83. fantomushka  1.0   1.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0 
84. nikita1357  1.0   0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0  0.0 
85. mayunserafim  1.0   0.0  0.0  0.0  0.0  1.0  0.0  0.0 

Tie-break* 1. progressive score (sum of points at each round)
2. average ranking of opponents


feedback | contact