PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 7065

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (567) lojë tavëlle (325)
damë (164) reversi (70)
dogergjik (2) loja e ketit (44)
domino (336) mahjong (56)
gomoki (44) shko (199)
kock (140)
canasta (605) zemër me bisht (311)
zemrat (257) zhol (75)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik