PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 22329

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2357) lojë tavëlle (728)
damë (535) reversi (147)
dogergjik (34) loja e ketit (415)
domino (560) mahjong (438)
gomoki (124) shko (186)
kock (813)
canasta (1053) zemër me bisht (448)
zemrat (528) zhol (278)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik