PlayOK
lojtarët drejtpërdrejtë: 5370

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (493) reversi (49)
tabelë kuadrate (203) lojë tavëlle (161)
dogergjik (3) mahjong (46)
domino (272) shah-japanez (11)
gomoki (39) shah-kinez (946)
kock (97) shko (138)
loja e ketit (41)
canasta (580) zemër me bisht (195)
zemrat (194) zhol (61)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë


feedback | contact   kurnik