PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 26812

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2767) lojë tavëlle (878)
damë (663) reversi (120)
dogergjik (37) loja e ketit (594)
domino (785) mahjong (598)
gomoki (176) shko (165)
kock (1212)
canasta (1454) zemër me bisht (630)
zemrat (702) zhol (360)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik