PlayOK
lojtarët drejtpërdrejtë: 20556

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2227) reversi (149)
tabelë kuadrate (429) lojë tavëlle (638)
dogergjik (33) mahjong (420)
domino (523) shah-japanez (37)
gomoki (147) shah-kinez (1045)
kock (796) shko (151)
loja e ketit (383)
canasta (1012) zemër me bisht (255)
zemrat (461) zhol (233)

PlayOK.com


feedback | contact   kurnik

© marek futrega