PlayOK
lojtarët drejtpërdrejtë: 7565

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (694) reversi (70)
tabelë kuadrate (164) lojë tavëlle (313)
dogergjik (4) mahjong (86)
domino (287) shah-japanez (23)
gomoki (50) shah-kinez (991)
kock (273) shko (142)
loja e ketit (74)
canasta (517) zemër me bisht (133)
zemrat (192) zhol (96)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë


feedback | contact   kurnik

© marek futrega