PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 7324

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (599) lojë tavëlle (297)
damë (170) reversi (62)
dogergjik (0) loja e ketit (67)
domino (305) mahjong (58)
gomoki (50) shko (219)
kock (152)
canasta (647) zemër me bisht (407)
zemrat (265) zhol (101)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik