PlayOK
lojtarët drejtpërdrejtë: 20887

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2357) reversi (151)
tabelë kuadrate (457) lojë tavëlle (692)
dogergjik (29) mahjong (463)
domino (517) shah-japanez (39)
gomoki (137) shah-kinez (1144)
kock (812) shko (140)
loja e ketit (357)
canasta (1022) zemrat (446)
zemër me bisht (274) zhol (260)

PlayOK.com


feedback | contact   kurnik

© marek futrega