PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 14799

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1470) reversi (90)
tabelë kuadrate (242) lojë tavëlle (690)
dogergjik (8) loja e ketit (245)
domino (358) mahjong (255)
gomoki (92) shko (128)
kock (628)
canasta (708) zemër me bisht (249)
zemrat (367) zhol (158)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë


feedback | contact   kurnik