PlayOK
lojtarët drejtpërdrejtë: 16495

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1768) reversi (65)
tabelë kuadrate (474) lojë tavëlle (385)
dogergjik (34) mahjong (345)
domino (629) shah-japanez (13)
gomoki (112) shah-kinez (235)
kock (753) shko (103)
loja e ketit (380)
canasta (1148) zemrat (445)
zemër me bisht (277) zhol (231)

PlayOK.com


feedback | contact   kurnik

© marek futrega