PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 20534

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2253) reversi (126)
tabelë kuadrate (463) lojë tavëlle (665)
dogergjik (13) mahjong (404)
domino (548) shah-japanez (30)
gomoki (118) shah-kinez (1628)
kock (755) shko (176)
loja e ketit (337)
canasta (990) zemër me bisht (329)
zemrat (497) zhol (205)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë


feedback | contact   kurnik