PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 13393

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1281) lojë tavëlle (511)
damë (225) reversi (70)
dogergjik (10) loja e ketit (181)
domino (336) mahjong (237)
gomoki (92) shko (186)
kock (550)
canasta (660) zemër me bisht (261)
zemrat (288) zhol (126)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik