PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 13320

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1444) lojë tavëlle (499)
damë (406) reversi (76)
dogergjik (15) loja e ketit (295)
domino (547) mahjong (211)
gomoki (86) shko (150)
kock (592)
canasta (1072) zemër me bisht (419)
zemrat (502) zhol (178)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik