PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 7508

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (584) lojë tavëlle (359)
damë (97) reversi (53)
dogergjik (1) loja e ketit (73)
domino (276) mahjong (97)
gomoki (59) shko (174)
kock (248)
canasta (521) zemër me bisht (247)
zemrat (249) zhol (74)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik