PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 8011

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (716) lojë tavëlle (443)
damë (355) reversi (49)
dogergjik (3) loja e ketit (73)
domino (402) mahjong (99)
gomoki (47) shko (198)
kock (166)
zemrat (334) zhol (100)
zemër me bisht (534)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik