PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 24837

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2803) lojë tavëlle (1114)
damë (550) reversi (81)
dogergjik (16) loja e ketit (403)
domino (782) mahjong (565)
gomoki (130) shko (162)
kock (1070)
zemrat (691) zhol (294)
zemër me bisht (672)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik