PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 8575

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (684) lojë tavëlle (456)
damë (132) reversi (63)
dogergjik (5) loja e ketit (101)
domino (296) mahjong (108)
gomoki (55) shko (200)
kock (270)
zemrat (264) zhol (101)
zemër me bisht (308)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik