PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 27576

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2994) lojë tavëlle (922)
damë (667) reversi (83)
dogergjik (30) loja e ketit (588)
domino (772) mahjong (542)
gomoki (153) shko (176)
kock (1162)
zemrat (724) zhol (358)
zemër me bisht (681)

  hyrja   hex


feedback | contact   kurnik