PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 9181

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (638) lojë tavëlle (487)
damë (393) reversi (76)
dogergjik (5) loja e ketit (57)
domino (356) mahjong (75)
gomoki (57) shko (303)
kock (137)
zemrat (377) zhol (97)
zemër me bisht (493)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik