PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 24881

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2746) lojë tavëlle (1154)
damë (548) reversi (80)
dogergjik (32) loja e ketit (405)
domino (690) mahjong (580)
gomoki (113) shko (140)
kock (1013)
zemrat (672) zhol (342)
zemër me bisht (685)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik