PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 11404

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1067) lojë tavëlle (592)
damë (133) reversi (64)
dogergjik (4) loja e ketit (147)
domino (278) mahjong (194)
gomoki (77) shko (183)
kock (414)
zemrat (268) zhol (115)
zemër me bisht (291)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik