PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 26359

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2932) lojë tavëlle (1219)
damë (589) reversi (98)
dogergjik (26) loja e ketit (451)
domino (722) mahjong (610)
gomoki (105) shko (175)
kock (1023)
zemrat (680) zhol (306)
zemër me bisht (670)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik