PlayOK
lojra drejtpërdrejtë | turnet
lojtarët: 17097

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1600)lojë tavëlle (1054)
damë (310)reversi (109)
dogergjik (11)kock (519)
domino (372)loja e ketit (239)
gomoki (127)shko (228)
zemrat (440)zhol (162)
zemër me bisht (371)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  English   hyrja


feedback | privacy | contact