PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 15813

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1256) lojë tavëlle (689)
damë (639) reversi (77)
dogergjik (13) loja e ketit (352)
domino (492) mahjong (158)
gomoki (70) shko (279)
kock (451)
zemrat (567) zhol (168)
zemër me bisht (671)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik