PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 7357

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (557) lojë tavëlle (425)
damë (105) reversi (53)
dogergjik (2) loja e ketit (45)
domino (248) mahjong (77)
gomoki (66) shko (210)
kock (161)
zemrat (245) zhol (81)
zemër me bisht (333)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik