PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 20134

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2355) lojë tavëlle (1003)
damë (402) reversi (77)
dogergjik (21) loja e ketit (351)
domino (445) mahjong (463)
gomoki (111) shko (148)
kock (762)
zemrat (567) zhol (201)
zemër me bisht (444)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik