PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 8566

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (612) lojë tavëlle (467)
damë (157) reversi (85)
dogergjik (1) kock (193)
domino (250) loja e ketit (61)
gomoki (89) shko (325)
zemrat (240) zhol (112)
zemër me bisht (419)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik