PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 24355

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2705) lojë tavëlle (1041)
damë (534) reversi (72)
dogergjik (15) loja e ketit (398)
domino (772) mahjong (722)
gomoki (91) shko (171)
kock (1070)
zemrat (710) zhol (353)
zemër me bisht (605)

  hyrja   english


feedback | contact   kurnik