PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 24874

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (2653) lojë tavëlle (1210)
damë (619) reversi (104)
dogergjik (20) loja e ketit (394)
domino (743) mahjong (550)
gomoki (119) shko (207)
kock (917)
zemrat (657) zhol (290)
zemër me bisht (744)

oware, topat

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik