PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 11508

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1193) lojë tavëlle (550)
damë (375) reversi (64)
dogergjik (11) loja e ketit (239)
domino (524) mahjong (163)
gomoki (67) shko (164)
kock (429)
zemrat (505) zhol (161)
zemër me bisht (467)


feedback | contact   kurnik