PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 7031

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (549) lojë tavëlle (340)
damë (111) reversi (38)
dogergjik (2) loja e ketit (71)
domino (249) mahjong (76)
gomoki (54) shko (187)
kock (195)
zemrat (239) zhol (84)
zemër me bisht (349)


feedback | contact   kurnik