PlayOK
lojra drejtpërdrejtë turnet
lojtarët drejtpërdrejtë: 7647

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (735) lojë tavëlle (399)
damë (345) reversi (40)
dogergjik (4) loja e ketit (75)
domino (407) mahjong (71)
gomoki (40) shko (169)
kock (170)
canasta (739) zemër me bisht (435)
zemrat (343) zhol (109)

PlayOK.com lojra drejtpërdrejtë

100% falas
shumlojtarë


feedback | contact   kurnik