PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 15897

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1645) lojë tavëlle (754)
damë (297) reversi (93)
dogergjik (21) loja e ketit (278)
domino (354) mahjong (350)
gomoki (94) shko (130)
kock (598)
zemrat (459) zhol (159)
zemër me bisht (382)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik