PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 18666

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1954) lojë tavëlle (727)
damë (269) reversi (89)
dogergjik (13) loja e ketit (296)
domino (447) mahjong (377)
gomoki (97) shko (161)
kock (790)
zemrat (439) zhol (198)
zemër me bisht (381)

  hyrja   hex


feedback | contact   kurnik