PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 13650

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

shah (1500) lojë tavëlle (724)
damë (368) reversi (57)
dogergjik (11) loja e ketit (201)
domino (480) mahjong (281)
gomoki (61) shko (170)
kock (509)
zemrat (562) zhol (175)
zemër me bisht (596)

  english   hyrja


feedback | contact   kurnik