PlayOK
lojra drejtpërdrejtëturnet
lojtarët: 27527

luaj reversi online

reversi shumlojtarë, 100% falas

Luaj Reversi drejtpërdrejtë falas

Disa nga karakteristikat / opsionet: kundërshtarët e gjallë nga e gjithë bota, dhomat e lojës, renditjet, statistikat e gjera, profilet e përdoruesve, listat e kontakteve, mesazhet private, regjistrimet e lojërave, mbështetje për pajisjet mobile.

lojra drejtpërdrejtë - luaj me persona tjerë drejtpërdrejtë

rregullat e lojës

reversi

Chats are now monitored, insulting gets you blocked
⚠️


feedback | contact   Shqip ▾